Ytong Ekonóm – Stropný systém

Produkt je momentálne vypredaný!

*cena na objednávku, doba dodania cca 1 mesiac

Ytong Ekonóm montovaný konštrukčný systém pre stropy. Konštrukcia je určená pre rodinné domy, bytové a občianske stavby.Skladá sa zo Stopných vložiek Ytong a Železobetónových nosníkov Ytong.

Katalógové číslo: ytong-ekonom Kategórie: ,

Popis

Ytong – stropný systém Ekonóm

Ytong Ekonóm montovaný konštrukčný systém pre stropy. Konštrukcia je určená pre rodinné domy, bytové a občianske stavby. Skladá sa z:
• Stopné vložky Ytong +
• Železobetónových nosníkov Ytong,

Prečo si vybrať Strop Ytong Klasik?
o Jedinečný konštrukčný systém bez nadbetónovania a KARI siete.
o Inovatívne riešenie s úsporou nákladov až 29 %.
o Maximálna variabilita dispozície.
o Štíhlosť konštrukcie (od 200 mm).
o Inovácia podľa EPBD 2020.

Montáž v skratke:

Každá 5. vložka, pokiaľ statik neurčí inak, je znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou 1× Ø 8 mm, zakotvenou do protiľahlých vencov.
Montáž tradičným postupom:
1. uloženie nosníkov,
2. podoprenie konštrukcie (prípadné nadvýšenie v tabuľke),
3. položenie vložiek,
4. zálievka betónom.

Položené konštrukcie Ytong Ekonom sa nenadbetónovávajú, iba sa vybetónujú rebrá a vence po úroveň ich hornej hrany. Minimálna trieda betónu pre zálievku je C20/25.

Stropné nosníky
• Priehradová zváraná výstuž zaliata do betónovej pätky obdĺžnikového prierezu 120 × 40 mm.
• Betón: C20/25
• Výstuž: 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M
• Vystuženie: pozri tabuľku
• Štandardné osové rozstupy nosníkov: 680 mm
• Uloženie nosníkov: 150 mm, ak statik neurčí inak
• Dĺžky nosníkov: 1,0–8,20 m po 0,20 m

Stropné vložky
• Pórobetón tr. P4-500.
• Tepelná vodivosť: λ = 0,13 W/ (m.K)
• Rozmery vložiek (d × š × v):
599 × 249 × 250 mm
599 × 249 × 200 mm
599 × 125 × 100 mm

• Rozmerové tolerancie:
šírka ±1,5 mm
výška ±1,5 mm
dĺžka ±1,5 mm

• Uloženie vložiek:
min. 20 mm

Zvuková izolácia stropu Ytong ekonom

Na splnenie požiadavky krokovej i vzduchovej nepriezvučnosti požadovanej normou STN 730532 je nutné zvoliť vhodnú skladbu celej konštrukcie stropu (vrátane podlahových vrstiev). Pre rodinné domy je bežne vyhovujúca skladba podlahy v zložení: oddeľujúca spenená kroková izolácia (napr. Mirelon) v hrúbke min. 10 mm, alebo minerálna vláknitá doska v hrúbke min. 30 mm. Obe s nadbetónovanou vyrovnávacou vrstvou 50 mm. Týmto spôsobom zaistíme L‘n,w = 61 dB (vážená stavebná normalizovaná hladina krokového hluku) a R‘w = 48 dB (vážená stavebná nepriezvučnosť).

Ďalšie informácie

Značka

Materiál

pórobetón

Balenie

v papierových vreciach (s PE vložkou)

Požiarna odolnosť - fragment stropu

REI 30 bez omietky REI 60 s 20 mm omietkou

Reakcia na oheň

Typ tehly

Výrobca

Ytong

Technické listy

Youtube videá