Stropný systém Porfix

Produkt je momentálne vypredaný!

*cena na objednávku, doba dodania cca 1 mesiac

Stropný systém PORFIX má svoje uplatnenie v občianskej a bytovej výstavbe. Pozostáva zo stropných nosníkov, stropných vložiek, sieťoviny (kari rohože) a betónovej zálievky.

Katalógové číslo: porfixstrop Kategórie: , Značka:

Popis

Stropný systém PORFIX má svoje uplatnenie v občianskej a bytovej výstavbe. Pozostáva zo stropných nosníkov, stropných vložiek, sieťoviny (kari rohože) a betónovej zálievky.

Výhodou použitia systémového riešenia je, že pod omietkou na obvodovom múre, priečkach a strope je umiestnený rovnaký materiál. Vlhkosť je pohlcovaná rovnako aj vložkami aj nosníkmi a je tak zabezpečený rovnaký vzhľad stropu i stien.

Stropný systém PORFIX  je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ „A“ – Obytné priestory do 2,0 kN / m2 (v zmysle EN 15 037-1 – Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek a STN EN 1991-1-1 / NA Zaťaženie konštrukcií – Národná príloha).

Na základe individuálneho dopytu je možné vyrobiť aj stropné nosníky pre stropnú konštrukciu typu „B“ – Administratívne priestory do 3,0 kN / m2 a pre stropnú konštrukciu typu „C“ –  Skladovacie priestory do 5,0 kN / m2.

Typ “A” je štandardne na sklade, termín dodávky pre typ “B” a typ “C” je približne 2 mesiace.

Stropný systém PORFIX má svoje uplatnenie v občianskej a bytovej výstavbe. Výhodou použitia jednotného systémového riešenia je, že pod omietkou na obvodovom múre, priečkach a strope je umiestnený rovnaký materiál.

Stropný systém POFIX pozostáva zo:
• stropných nosníkov,
• stropných vložiek,
• sieťoviny (kari rohože)
• betónovej zálievky.

Vlhkosť je pohlcovaná rovnako aj vložkami aj nosníkmi a je tak zabezpečený rovnaký vzhľad stropu i stien.

Podperný systém je potrebné postaviť ešte pred samotným kladením stropných nosníkov. Podpery treba stavať tak, aby sa dosiahlo nadvýšenie stredov nosníkov – a to o 1/300-tinu rozponu nosníka. Umiestnenie montážnych podpier musí byť v maximálnych vzdialenostiach do 1,6 m. Podpery nikdy nestavajte na zamrznutej zemi.

Stropný systém PORFIX je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ „A“ – Obytné priestory do 2,0 kN / m2 (v zmysle EN 15 037-1 – Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek a STN EN 1991-1-1 / NA Zaťaženie konštrukcií – Národná príloha).

• Typ “A” je štandardne na sklade
• Typ “B” a typ “C” má dodaciu dobu približne 2 mesiace
• Na základe individuálneho dopytu je možné vyrobiť aj stropné nosníky pre stropnú konštrukciu typu „B“ – Administratívne priestory do 3,0 kN / m2 a pre stropnú konštrukciu typu „C“ – Skladovacie priestory do 5,0 kN / m2.

Nosná dolná výstuž, horná výstuž, doplnková výstuž a šmyková výstuž stropných nosníkov je navrhnutá z ocele BSt 500. Spotreba na m2: 6,67 ks stropnej vložky a 1,67 bm nosníka.

 

Dostupné Rozmery
STROP PORFIX – TYP ZAŤAŽENIA “A” – “OBÝVACIE PRIESTORY” – ŠTANDARDNE NA SKLADE

dĺžka nosníka uloženie – priamo na murivo / bez stužujúceho venca výstuž nosníka My Myu Vd VRD qd qd * nadvýšenie vyhovuje zaťaženie expedičná hmotnosť
(Dxvxš, mm) mm   kNm kNm kN kN kN / m2 kN / m mm   kg / ks
800 150 X A 16
1 000 150 X A 20
1 200 150 X A 24
1 400 150 X A 28
1 600 150 X A 32
1 800 150 X A 36
2 000 150 X A 40
2 200 150 X A 44
2 400 150 X 3,69 9,21 25,37 15,22 A 48
2 600 150 X 4,40 9,21 21,32 12,79 A 52
2 800 150 X 5,16 9,21 18,17 10,90 A 56
3 000 150 X 5,98 9,21 15,66 9,40 A 60
3 200 150 X 6,87 9,21 9,16 24,72 13,64 8,19 A 64
3 400 150 X 7,82 9,21 9,77 24,67 11,99 7,20 A 68
3 600 150 X 8,82 9,21 10,38 24,62 10,62 6,37 A 72
3 800 150 X + 8 9,89 13,68 10,99 24,58 14,07 8,44 A 76
4 000 150 X + 8 11,02 13,62 11,60 24,54 12,58 7,55 A 80
4 200 150 X + 8 12,21 13,64 12,21 24,51 11,37 6,82 A 84
4 400 150 X + 8 13,46 13,62 12,82 24,48 10,29 6,18 A 88
4 600 150 X + 10 14,78 16,08 13,43 24,40 11,07 6,64 A 92
4 800 150 X + 12 16,15 19,09 14,04 24,31 12,03 7,22 A 96
5 000 150 Y + 8 17,58 18,52 14,65 24,21 10,72 6,43 5 A 100
5 200 150 Y + 10 19,08 20,95 15,26 24,27 11,17 6,70 5 A 104
5 400 150 Y + 10 20,64 20,95 15,87 24,25 10,33 6,20 10 A 108
5 600 150 Y + 12 22,26 23,76 16,48 24,19 10,86 6,52 10 A 112
5 800 150 Y + 14 23,94 27,27 17,10 23,99 11,59 6,96 10 A 116
6 000 150 Y + 14 25,68 27,13 17,71 23,87 10,75 6,45 15 A 120
6 200 150 Y + 2×10 27,48 27,67 18,32 24,08 10,25 6,15 15 A 124
6 400 150 Z + 12 29,34 29,63 18,93 23,95 10,28 6,17 20 A 128
6 600 150 Z + 14 31,26 32,95 19,54 23,89 10,73 6,44 20 A 132
6 800 150 Z + 2×10 33,25 33,35 20,15 23,97 10,21 6,12 25 A 136
7 000 150 Z + 2×12 35,29 38,92 20,76 23,92 11,22 6,73 25 A 140
7 200 150 Z + 2×12 37,40 38,81 21,37 23,85 10,56 6,34 30 A 144
7 400 150 Z + 2×14 39,57 45,06 21,98 23,72 11,59 6,95 30 A 148
7 600 150 Z + 2×14 41,79 45,30 22,59 23,82 11,03 6,62 35 A 152
7 800 150 Z + 2×14 44,08 45,30 23,20 23,82 10,46 6,27 40 A 156
8 000 150 W + 2×14 46,44 51,53 23,81 23,76 11,29 6,78 40 A 160

Nosníky je možné klásť priamo na murivo !

LEGENDA:

My [kNm] – návrhový ohybový moment od vonkajšieho zaťaženia
Myu [kNm] – návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu
Vd [kN] – návrhová šmyková sila od vonkajšieho zaťaženia
VRd [kNm] – šmyková odolnosť prvku s výstužou
qd [kN/m2] – maximálne možné výpočtové plošné zaťaženie
qd* [kN/m´] – maximálne možné výpočtové lineárne zaťaženie

Zaťaženie typ “A”: vlastná tiaž stropu + stále zaťaženie 2,0 kN/m2 + premenné zaťaženie 2,0 kN/m2

Výstuž nosníka X: 2ø8 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Y: 2ø10 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Z: 2ø12 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka W: 2ø14 dolná výstuž + 1ø8 horná výstuž

 

Ďalšie informácie

Značka

Materiál

pórobetón

Mechanická odolnosť - fragment stropu

2,0 kN / m²

Pevnosť betónu v tlaku

trieda C 25/30

Rozmery

20 x 2,5 x 2,5 mm

Medza pevnosti v ťahu a medza sklzu výstuže

500 N / mm²

Krytie výstuže

min. 15 mm

Únosnosť stropných nosníkov

Technická dokumentácia

Požiarna odolnosť - fragment stropu

60 minút

Hmotnostná aktivita 226Ra

max. 120 Bq / kg

Typ tehly

Výrobca

Porfix

Technické listy

Youtube videá