Rockwool STEPROCK HD – ľahké plávajúce podlahy

Druck

Polotuhá tepelnoizolačná akustická doska pre ťažké plávajúce podlahy.

 

Tento produkt nie je momentálne na sklade a je preto nedostupný.

Katalógové číslo: steprock-hd Kategórie: , , Značky: , , ,

Popis

Polotuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti), ktorá je pospájaná organickou živicou, v celom objeme je hydrofobizovaná.

Použitie STEPROCK ND :

  • na stavebné tepelné a akustické izolácie ťažkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zníženie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti,
  • pre ťažké plávajúce podlahy s roznášacou armovacou betónovou  doskou min. hrúbky 50 mm, kde zaťaženie neprekročí 250 kg/m2,
  • odoláva rovnomerne rozloženému tlaku, ktorý má byť roznášaný pomocou dostatočne tuhej betónovej nosnej roznášacej dosky napr. armovaný betón.

Plávajúca podlaha je taký typ podlahy, ktorý je akusticky oddelený po celom obvode od ostatných konštrukcií pružným okrajovým pásikom a celoplošne podložená izolačnými doskami. A podlaha tak „pláva“ vo vytvorenej vani z tohto materiálu. Dôležitou vlastnosťou plávajúcich podláh je ich schopnosť akusticky izolovať a znižovať šírenie hluku medzi jednotlivými podlažiami.

Vlastnosti dosky STEPROCK ND:

  • tepelnoizolačné vlastnosti,
  • nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru,
  • vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – vďaka hydrofobizácií materiálu,
  • zvuková pohltivosť – ideálne pre tie objekty, kde je potrebné zabezpečiť absorbciu zvuku,
  • paropriepustnosť – ak sú požiadavky na prevetrávanie konštrukcie,
  • tvarová stálosť.

Rozmery

Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (mm) m2/balenie m2/paleta ks/paleta
20 600 1000 9,6 134,4
25 600 1000 7,2 115,2
30 600 1000 6 96
40 600 1000 4,8 67,2
50 600 1000 3,6 57,6 24
60 600 1000 3 48

Technické parametre

Vlastnosť Označenie Popis Jednotka Norma
Trieda reakcie na oheň   A1   STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivosti λD 0,037 W.m-1.K-1 STN EN 12667, 12939
Napätie v tlaku pri stlačení 10 % σ10 20 kPa STN EN 826
Krátkodobá nasiakavosť Wp ≤ 1 kg.m-2 STN EN 1609
Dlhodobá nasiakavosť Wlp ≤ 3 kg.m-2 STN EN 12087
Zaťaženie stavby vlastnou tiažou   max. 1,820 kN.m-3 STN P ENV 1991-2-1
Merná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 STN 73 0540
ES certifikát zhody   1390-CPD-0168/09/P

1415-CPD-035-(C-7/2010)

  Centrum stavebného inžinierstva (CSI)a.s. Praha

ÉMI, Budapešť

Systém riadenia kvality   ISO 9001:2001 – certifikát č. 6001405

ISO 9001:2000 – certifikát č. VNA0005496

  Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť

Systém starostlivosti o životné prostredie   ISO 14001:2004 – certifikát č. 196281   Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Ďalšie informácie

Použitie

Značka

Dĺžka

1 m

Reakcia na oheň

Tepelná vodivosť

Hrúbka

50 mm

Technické listy

Youtube videá