Gunnex GEO textília š. 2m

Plnia filtračnú funkciu, čiže zabezpečujú dlhodobé prúdenie vody v smere kolmom na geosyntetikum a zabraňujú pohybu pevných častíc v smere prúdiacej vody.

Tento produkt nie je momentálne na sklade a je preto nedostupný.

Katalógové číslo: - Kategórie: ,

Popis

 • plnia filtračnú funkciu, čiže zabezpečujú dlhodobé prúdenie vody v smere kolmom na geosyntetikum a zabraňujú pohybu pevných častíc v smere prúdiacej vody
 • prepustí veľké množstvá vody z podložia, pričom účinne zabraňuje pohybu čiastočiek zeminy, ktoré by mohli znehodnotiť horné vrstvy (napr. upchatie zemného drénu, vodorovného drénu a pod.) – tým predlžujú životnosť drenážneho systému.
 • pri zhotovovaní podkladových vrstiev (vodný režim) komunikácií,
 • pri kultivácii znečistených vodných tokov a pôdnych rekultivačných programoch
 • podporujú vznik stabilného, ​​prírodného filtra v samotnej zemine.
 • vystužené geotextílie umožňujú prenášať ťahové napätie a zabezpečujú zvýšenú stabilitu stavebných diel na neúnosnom podloží

Geotextílie musia zadržiavať väčšie častice zeminy, ktoré potom podporujú jemnejšie menšie častice. V takomto systéme, kde je zemina schopná vytvoriť si vlastný prírodný filter, môže voda prestupovať geotextíliou s minimálnou tendenciou k upchávaniu pórov. Niektoré konštrukcie sú citlivé na porušenie. Tu spĺňa ochrannú funkciu geotextílie, ktorá ochráni funkciu chráneného materiálu pri ukladaní druhého (napr. Ochrana izolácie pred porušením prisypávanou zeminou).

Využitie:

 • ochrana izolácie a odvodnenia pri zakladaní stavieb
 • konštrukcie plochých striech, terás, zelených striech
 • stavby tunelov, železníc, mostov a ciest
 • uloženie biologického odpadu
 • stavby priemyselných a letiskových plôch, parkovísk
 • nádrže, násypy, hrádze, pozemné konštrukcie, pokládka zámkovej dlažby, chodníky

Netkané PES vlákno TESSILDRAIN (nekalandrované) 
materiál netkané vlákno 100% polyester

Ďalšie informácie

Typ

200g/m2, 300g/m2

Šírka

2 m

Označenie

geo textília

Technické listy

Youtube videá