Baumit Beton B20 25kg

Produkt je momentálne vypredaný!

Betón triedy C16/20 pre všetky bežné betónarske práce.

Katalógové číslo: BAUMIT 043.006a Kategórie:

Popis

Betón triedy C16/20 pre všetky bežné betónarske práce.

Suchá betónová zmes triedy C 16/20 na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic. Zrnitosť 8 mm.

  • Univerzálne použitie
  • Ručné a strojové spracovanie
  • Praktické balenie

Pred začatím betonáže skontrolovať rozmery, polohu a spoje debnenia, príp. jej uchytenie. Na uľahčenie oddebňovacích prác ošetriť debnenie vhodnými nátermi. Debnenie musí byť čisté a vopred navlhčené. Ak ako debnenie slúži vyhĺbená jama, tiež je potrebné jej steny a dno dôkladne navlhčiť vodou. Voda musí vsiaknuť, nesmú tam ostať kaluže stojatej vody.

Balenie                                               25 kg vrece
Počet balení na palete:                54
Faktor difúzneho odporu μ       cca 40
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ   cca 1.4W/mK
Pevnosť v tlaku                               min. 20N/mm²
Objemová hmotnosť                     cca 2000kg/m³
Reakcia na oheň                             A1
Min. hrúbka                                     50mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe            min. 6N/mm²
Spotreba                                           cca 20kg/m²/cm
Výdatnosť                                         cca 0.25m²/vrece /5 cm
Trieda                                                C 16/20
Spotreba vody                                 cca 2.5l/vrece
Veľkosť zrna                                    8mm
Balenie                                              25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Ďalšie informácie

Značka

Materiál

betón

Technické listy

Youtube videá