Cenová ponuka

Žiadosť o cenovú ponuku

Máte záujem o vypracovanie individuálnej cenovej ponuky? Cenové ponuky robíme na tieto materiály:

Základy a debniace tvarovky

Na presný výpočet budeme od Vás potrebovať pôdorys a rez základov s kótami. Najlepšie, pre presný výpočet je poskytnúť nám projekt základov.

Murivo

Na presný výpočet budeme od Vás potrebovať pôdorysy jednotlivých podlaží a rezy stavby potrebné na presný prepočet.

Tepelné izolácie

Na presný výpočet budeme od Vás potrebovať požadované metre štvorcové (m2).

Komíny

Na cenovú ponuku je potrebné dodať výšku komína, spôsob napojenia, forma vedenia komína a prípadne aj jednoduchý nákres, resp. rez stavby.

Strecha

Na presný výpočet budeme od Vás potrebovať výkres strechy a krovu.

Žiadosť

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky nám môžete poslať na emailovú adresu stavebniny@mplstavro.sk, prípadne vyplňte doleuvedený formulár s priloženými súbormi.

V prípade, že nemáte presne vypočítané množstvo požadovaného materiálu, prepočet spravíme za Vás, keď nám pošlete pôdorysy, rezy Vašej stavby, resp.  iné podklady z projektovej dokumentácie.

Navštíviť nás môžete aj bez vopred dohodnutého stretnutia na našich pobočkách v Trenčíne na Rybárskej 3 alebo v Rybanoch.

Formulár

Materiály cenovej ponuky