Ako vybrať správny asfaltový pás

Asfaltové pásy sú jednými zo základných izolačných stavebných materiálov. Väčšina z nich sa aplikuje formou nahrievania plameňom, iné sa upevňujú klincami. Rozdiely, v na prvý pohľad takmer identických produktoch, sú najmä v ich vlastnostiach,  použitých materiáloch a predmetu určenia. Samozrejme, zabúdať nemožno ani na cenu. Aby ste však za Vami akceptovanú cenu dostali skutočne to, čo potrebujete, je potrebné zorientovať sa v jednotlivých typoch a druhoch asfaltových pásov. Veríme, že Vám k tomu pomôže aj tento článok.

Asfaltové pásy podľa funkcie a predmetu určenia

Asfaltové pásy bývajú súčasťou skladby jednotlivých stavebných systémov, v ktorých plnia rôznu funkciu:

  • ako hydroizolácia proti vode a zemnej vlhkosti
  • ako izolácia proti prenikaniu radónu
  • ako parozábrana
  • ako povlaková a/ alebo poistná hydroizolačná vrstva
  • ako separačná vrstva

blog1

Ako základné rozdelenie asfaltových pásov  je možné uviesť rozdelenie podľa predmetu ich určenia. Rozlišujeme:

  • asfaltové pásy určené pre hydroizoláciu spodných stavieb – základov. (Tu rozlišujeme medzi zvislou a vodorovnou izoláciou stien).
  • asfaltové pásy určené pre hydroizoláciu podláh
  • asfaltové pásy určené pre hydroizoláciu šikmých striech
  • asfaltové pásy určené pre hydroizoláciu rovných striech.

V prípade asfaltových pásov, ktoré sú súčasťou strešných systémov, je potrebné rozlišovať pásy vhodné ako vrchná/spodná vrstva strešného systému a nevhodné ako vrchná/spodná vrstva strešného systému.

Mnohostranné využitie vďaka modifikovanému asfaltu

Asfaltové pásy využívané v stavebníctve vznikajú modifikáciou asfaltu – pridávaním rôznych polymérov, ktoré menia jeho vlastnosti.Surový asfalt, ktorý vznikol destiláciou ropy, sa označuje ako primárny asfalt. Ten slúži napríklad na impregnáciu papierových lepeniek. Vháňaním kyslíka do primárneho asfaltu vzniká oxidovaný asfalt. Produkty vyrobené na báze oxidovaného asfaltu sa vyznačujú dobrou spracovateľnosťou pri vyššej teplote podkladu aj vzduchu. Oxidované asfaltované pásy sa väčšinou používajú ako separačné vrstvy alebo ako pomocné vrstvy v konštrukciách budov. Vhodné sú na vytváranie hydroizolačných povlakových krytín i na izoláciu podzemných častí objektov. Pásy s povrchovou úpravou vrchnej strany z hrubozrnného minerálneho posypu a na spodnej strane separačnou fóliou sa uplatňujú výhradne ako horná vrstva asfaltových krytín.

water-proofing-service-500x500

Najviac využívané modifikované asfalty v stavebníctve sú typu SBS (styrén – butadién – styrén) a APP (amorfný polypropylén).

Asfaltové pásy SBS sú modifikované kaučukom.  V porovnaní s oxidovanými asfaltovými pásmi majú vďaka elasticite mnohonásobne väčšiu ťažnosť, čo sa kladne prejavuje pri dilatačných pohyboch, vyznačujú sa vyšším bodom mäknutia povlakovej hmoty a vysokou mechanickou odolnosťou pri mínusových teplotách. Na druhej strane, majú nižšiu odolnosť voči UV žiareniu, z toho dôvodu je potrebná ich povrchová úprava.

Asfaltové pásy APP sa vyznačujú odolnosťou voči vysokým teplotám. Na rozdiel od SBS sú plastické, nedokážu sa vrátiť do pôvodného stavu, čím pri pnutiach hrozí riziko ich prasknutia. Majú však výbornú odolnosť voči UV žiareniu a vďaka väčšej pevnosti sú v porovnaní s inými modifikovanými asfaltovými pásmi odolnejšie proti prepichnutiu či pretlačeniu.

 

Potrebujete poradiť pri výbere akéhokoľvek stavebného materiálu? Navštívte naše stavebniny v Trenčíne na Rybárskej 3 (na Novinách) alebo v Rybanoch v areáli ŽSR. KONTAKT:  032/6582 354,  0903/240 602,  stavebniny@mplstavro.sk

Ďalšie inšpiratívne články: