Ako postaviť priečku na povale: výber materiálu a niekoľko rád

Priestory na povale sú v mnohých domoch ideálnou príležitosťou, ako bez stavebných povolení a rozsiahlych projektov pre prístavby rozšíriť obytnú plochu. Povala, respektíve podkrovie, ako priestor priamo pod strechou, má samozrejme svoje špecifiká s ktorými musíme bezpodmienečne počítať pri plánovaní, ako aj rozhodovaní, či vôbec tento priestor je možné zobytniť. Na prvý pohľad sa môže javiť ako priestranný a voľný. Pozrite sa na tento priestor aj očami statika, elektrikára, inštalatéra vzduchotechniky, kúrenára a samozrejme aj očami budúceho obyvateľa a používateľa priestorov. Vo chvíli, keď si priestor podkrovia v rekonštruovanom dome rozložíte a rozhodnete sa pre konkrétne rozmery miestností, spozornite.

Druhy priečok

Rozdeľme priečky postupne z hľadiska vzhľadu na plné alebo optické (alebo čiastočné), a z hľadiska materiálu na murované a montované.

 • Plné priečky sú všetky tie, kde využívame materiál a vytvárame neprehliadne steny. Tie môžeme vypĺňať rôznymi vhodnými materiálmi, dopĺňať ich dverami. Práve tie nás budú zaujímať najviac.
 • Optické, respektíve čiastočné sú priečky, ktoré nie sú úplné, môžu byť naznačené. Ide o trámy, konštrukcie neúplné, nesiahajúce až po strop. Priečky, ktoré môžu byť vo výraznej miere (viac ako len stavebný otvor pre bežné okno) otvorené bez dverí a okien. Majú oddeliť, zneprístupniť priamy vstup, alebo sú práve v podkroví nevyhnutnou nosnou trámovou konštrukciou a aj priestor v ich okolí nie je určený na pohyb. Môže mať ďalšie využitie na dekoratívne doplnenie interiéru, policami, sieťami, kvetmi, prípadne inou úpravou.

Z hľadiska materiálu:

Murované priečky

Sú istotou, ktorá je pevná. Môžeme ich obkladať keramikou, zaťažovať vŕtaním a nasadením závesného nábytku a policami. V rámci murovaných priečok sa však v podkroví viac odporúča pórobetón. Je ľahký, veľmi dobre opracovateľný a tvarovateľný napríklad v priestoroch krovu – sklon strechy a krovu, výrezy pre trámy a pod. Priečka sa nesmie dotýkať materiálu krovu a iných. Pre možné pohyby, pružnosť materiálov. Spája sa PU penou, prípadne sa priestor sa vypĺňa izolačnou minerálnou vatou. Pre lepenie tehál sa používa stavebné lepidlo – murovacia malta určená priamo na pórobetón.

Postup: Pri výstavbe sa kladie vysoký dôraz na rovnosť, stálosť vrstvy lepidla. Pred akoukoľvek výstavbou priečky sa vyberá vhodné miesto – posudzuje statik. Na očistený podklad sa dáva pás. Aj v podkroví sa môže použiť pás z asfaltovej lepenky, čo je materiál s hydroizolačnými vlastnosťami, avšak dá sa oceniť pre svoje lepivé vlastnosti a zamedzenie vlhkosti z lepidla do podkladu. Na spodok sa nanáša hrubšia vrstva lepiacej hmoty preto, aby sme mali viac priestoru a možností usádzať prvý rad tehál. Vodováhou vyrovnáme a zaistíme presnosť základného radu, ktorý je pre výstavbu priečky azda najkľúčovejší. Priečka sa nesmie dotýkať pôvodnej steny. Necháva sa centimetrový, alebo ešte menší priestor.

 • Lepidlo sa nanáša aj zvislo. V hrúbke 2 mm s neustálym premeriavaním
 • Nevyhnutné je dostatočné premiešanie hmoty
 • Spájanie tehál k múru sa robí pomocou murivových spojok (antikorové podlhovasté mriežky, ktoré sa pripájajú k pôvodnému staršiemu múru vŕtaním a skrutkami, k tehlám pórobetónu naopak klincami 8 až 10 cm.)
 • K stropu sa upevní múr rovnako pomocou murivových spojok. Spojivo riešime podľa materiálu stropu.

Odporúčané v priestoroch, kde je možné využívať maltu, počíta sa so znečistením a zvýšenou náročnosťou. Ideálne novostavby a dom v rekonštrukcii. Platí, že je vhodné vyberať vhodný materiál aj na povrch. Pre omietky sa volí sadrová, alebo výpenno-sadrová omietka v tenkých vrstvách.

 

Montované priečky

Sú riešením všade tam, kde je výhodou suchá výstavba. Montážou je možné priečku postaviť veľmi rýchlo. Buď pomocou drevených stavebných hranolov, alebo priečkových konzol využívaných pri sadrokartónových priečkach. Dôležité je, že montované priečky z hranolov a dreva sú materiálovo pevnejšie. Ako podklad pod obkladové drevo je vhodné používať tvrdé preglejky alebo OSB dosky. Sadrokartónové priečky sú samozrejme taktiež vhodným materiálom. Ideálne tam, kde potrebujete holé steny bez zaťažovania závesným nábytkom. Tam, kde má vyniknúť ich farebnosť, alebo naopak len čistá biela farba.

V rámci drevených priečok:

 • Výstavba drevenej priečky je menej náročná, hoci si žiada kvalitný materiál a vhodné riešenia. Používa sa stavebný hranol podľa potreby. Veľkosti sú dodávané spracúvateľmi dreva, napríklad 150×50 mm, 100×50, 80×50 mm , prípadne iné. S pomocou nich a vrutov sa priečka postaví konštrukčne ľahko.
 • Na povrch sa používa preglejka, alebo OSB doska s ďalšou vrstvou, akou je drevený obklad, tatranský profil, no používa sa na nenáročné stavby a menšie priečky aj sadrokartón.

V rámci sadrokartónových priečok:

 • Pred jej výstavbou platí nevyhnutnosť presného vymerania. Pomôcť pri ňom môže vodováha v spolupráci s plechovým profilom – konzolou, pomocou ktorej sa dá vymerať presne priestor, kde konzolu ukotviť. Na spájanie kovových profilov je nevyhnutné mať skrutky, ktoré sú určené na prácu s plechom – ideálne priamo určené na spájanie profilov.
 • „Spodný C“ profil je kľúčovým. Do neho sa budú vkladať zvislé profily. Od jeho správnosti a presnosti sa odvíja aj presnosť celého výsledku a úsilia. K zemi sa upevňuje v závislosti od materiálu podkladu. Do drevených podláh sa upevňuje pomocou vrutov, do betónu pomocou hmoždiniek a skrutiek. V prípade keramiky je nutné najskôr opatrne (z dôvodu možných praskaní) vyvŕtať otvory a následne priložiť profil.
 • Pri vkladaní zvislých profilov je vhodné si ich upevniť svorkami a až následne vŕtať. Uľahčí to prácu a zamedzí ohýbaniu druhého plechu v poradí.
 • Priečka pre dvere si vyžaduje otočenie oboch profilov z ľavej aj pravej strany vonkajšou stranu k budúcim dverám. Z vrchu v dostatočnej výške pre potreby dverí priložíme profil vnútornou častou smerom hore, zámerne dlhší, aby sa dala vyčnievajúca časť na jednej aj druhej strane ukotviť skrutkami do stavebného otvoru.
 • Elektroinštalácia sa ponecháva na odborníkov. Odporúča sa kryť káble v oceľových rúrkach pre zamedzenie rizík prehorenia káblov. Elektroinštalácia sa robí pred nasadením sadrokartónu.
 • Sadrokartónové dosky sa prikladajú a skrutkujú ku konzole zhruba každých 20 CM po okraji a rovnako aj v strede. Spojivom je samorezná skrutka, známa aj ako čierna skrutka do sadrokartónu pre krížový skrutkovač. Skrutky sa zaskrutkujú mierne hlbšie do materiálu, aby sa dali zatmeliť a tým pádom skryť.
 • jednotlivé platne ukladáme od steny. Nie od stredu miestnosti do oboch strán.
 • Priestor medzi platňami sa vypĺňa tmelom a bielou páskou zo sklenených vlákien. Následne sa nanáša takzvaný final tmel, ktorý sa po vyschnutí brúsi.

Povrchová úprava montovaných priečok z dreva si vyžaduje impregnáciu, následne ďalšiu úpravu, podľa potreby. Lazúru, alebo interiérový lak. V prípade sadrokartónu je vhodná tapeta, ako ideálne riešenie pre rýchle a relatívne suché prekrytie.

 

Potrebujete poradiť pri výbere akéhokoľvek stavebného materiálu? Navštívte naše stavebniny v Trenčíne na Rybárskej 3 (na Novinách) alebo v Rybanoch v areáli ŽSR. KONTAKT:  032/6582 354,  0903/240 602,  stavebniny@mplstavro.sk

Ďalšie inšpiratívne články: