Otváracia doba počas Vianočných sviatkov 2020

    
               
  O T V Á R A C I A   D O B A 
                 
                                    počas Vianočných sviatkov      
                 
21.12.2020   Pondelok 7,00 hod  –  12.00 hod    
                 
22.12.2020   Utorok 7,00 hod  –  12.00 hod    
                 
23.12.2020   Streda Z A T V O R E N É    
                 
24.12.2020   Štvrtok Z A T V O R E N É    
                 
25.12.2020   Piatok Z A T V O R E N É    
                 
26.12.2020   Sobota Z  A T V O R E N É  
                 
27.12.2020   Nedeľa Z  A T V O R E N É  
                 
28.12.2020   Pondelok 7,00 hod   –   12.00 hod  
                 
29.12.2020   Utorok 7,00 hod   –   12.00 hod    
                 
30.12.2020   Streda 7,00 hod   –   12.00 hod    
                 
31.12.2020   Štvrtok Z A T V O R E N É    
                 
01.01.2021   Piatok Z A T V O R E N É    
                 
02.01.2021   Sobota Z A T V O R E N É    
                 
04.01.2021   Pondelok 7,00 hod   –   12.00 hod    
                 
05.01.2021   Utorok 7,00 hod   –   12.00 hod    
                 
        Prajeme radostné a pokojné sviatky.   kolektív pracovníkov MPL